Sjenkekurs

Kurs for vakter, skjenkestyrar og huseigar – Skjenkekurs i Kommunetunet onsdag 17.06.15 kl 18.00 – maks kl 21.00

I samarbeid med skjenkekontrollen og politiet arrangerer  Fusa kommune skjenkekurs.

Påmelding snarast og seinast onsdag 17.06.15  kl 17.30  pr e-post  til:   gst@fusa.kommune.no

ME OPPFORDRAR ALLE SOM KAN, STILLER 🙂