Sjenkekurs

Måndag 26.oktober

vert det arrangert skjenkekurs for laga og forsamlingshusa i kommunen på kommunetunet i Eikelandsosen! Jo fleire med sjenkekurs i bygda, jo betre er det – då det blir lettare med vakthald under arrangement.
Påmeldingsfrist er fredag 23.oktober kl 10.00 til postkasse@fusa.kommune.no.

Har du ikkje skyss? Send ei melding til Baldersheim Bygdalag, så ordnar me noko.

Håper på godt engasjement og at bygdafolket og andre tilhengjarar har lyst å vere med å hjelpe bygdalaget 🙂